هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان ساوجبلاغ
اخبار و گزارشات هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی ساوجبلاغ
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: روابط عمومی هیئت کوهنوردی ساوجبلاغ - ۱۳٩٤/۸/٢٦

زمان اجرای برنامه :   22/08/94           نوع برنامه:  یک روزه

منطقه جغرافیایی :  استان البرز شهرستان ساوجبلاغ     

درنگی در مورد روستای سیبستان

روستایسیبستانازتوابعبخشچندارشهرستانساوجبلاغاستانالبرزبودهوراهمنتهی

بهاینروستاازاتوبانکرجقزوینخروجیکوهسارمیباشدکهانتهایروستای  قلعهچنداریاسهراهشنده  ازروستاهایشندهوآردههعبورکردهوبهسیبستان میرود  وفاصلهکوهسارتاسیبستان 12 کیلومتربودهوتاآردهه کیلومترمیباشداینروستادرکوهستانواقعشدهودرزمستان  آبوهوایسردویخبندانداردودرتابستانگرمخشکاستوبیشترشغلروستاییانکشاورزی

استکهعمده  محصولاتشانگردووتوتمیباشددرصدکمیهمبهدامداریمشغولندوجمعیتروستابالغبر 195 نفرمیباشدوموقعیتجغرافیاییآنازسمتشمالبهشهرکطالقانوازسمتجنوببهآردهه

وازسمتشرقبهاسکولدرهوازسمتغربهمبهروستایوشگینمنتهیمیگردد

گزارش برنامه

طبق برنامه سه ماهه باشگاه کوهنوردی ساوجبلاغ  در این تاریخ ، صعود به قله گردونه کوه بود ولی به علت بارش روزهای اخیر واحتمال وجود بهمن در منطقه، قرار به اجرای برنامه کوهپیمایی در منطقه روستای وشته و  صرف نهار به میزبانی آقای سیفی شد.


که همنوردان با وسیله نقلیه به روستا رفتند و چند نفر از همنوردان که تمایل داشتند از روستای سیبستان با گذشتن از قله گزنایورد  به سمت طالقان  و روستای وشته  کوهنوردی کنند . با هما هنگی کارگروه کوهنوردی باشگاه، برنامه ریزی کردیم ساعت 5 صبح جمعه همراه آژانس به روستای سیبستان رفتیم و ساعت 5:50 از یال ابتدای روستا به سمت جاده در حال احداث طالقان حرکت کردیم.

بعد از حدود 30 دقیقه کوهنوردی به جاده رسیدیم و بقیه مسیر را در جاده پیمودیم تا در ساعت 7:30 به چشمه گزنایورد که انتهای جاده میباشد رسیدیم.


حدود20 دقیقه استراحت کرده و صبحانه خوردیم و از همان یال بالای چشمه حرکت کرده و به سمت زین اسبی بین قله گزنایورد و اودل رفتیم. مقدار برف در آن ناحیه به نسبت زیاد بود و با برف کوبی مسیر، ساعت 9 روی خط الراس بودیم که از سمتی میتوانستیم روستاهای طالقان و از سمت دیگر روستاهای ولیان و سیبستان را مشاهده کنیم.

در یال سمت طالقان مقدار برف زیاد بود و با وجود هوای مناسب تصمیم بر این شد که زمانی را بر روی تمرین کار های فنی در آن منطقه بگذاریم و حدود یک ساعت مشغول تمرین گارگاه و فرود  بر روی برف بودیم و ساعت 10 به سمت دره ای که به روستای وشته منتهی میشد سرازیر شدیم .


ساعت 12:30 به روستا رسیده و به همنوردان دیگری که در روستا بودند ملحق شدیم و بعد از صرف نهار در منزل آقای سیفی حدود ساعت3:30 همراه با دیگر دوستان راهی هشتگرد شدیم.


شرکت کنندگان برنامه: محمد آقا احمدی ، عبدالکریم ملا محمدی ، مهدی مخابری و محمد صادق جوکار - سرقدم : آقای ملا محمدی عقبدار: مهدی مخابری، مسئول فنی و عکس : محمد آقا احمدی ،سرپرست برنامه و گزارش : محمد صادق جوکار 

نویسنده: روابط عمومی هیئت کوهنوردی ساوجبلاغ - ۱۳٩٤/۸/٢٥

 

در تاریخ 22/8/1394 براساس برنامه باشگه کوهنوردی پیام راس ساعت 6 صبح از هشتگرد یک دستگاه مینی بوس و دو دستگاه سواری و از نظراباد یک دستگاه مینی بوس و 8 دستگاه سواری، به سمت مقصد در روستای  وشته از توابع طالقان حرکت کردند و ساعت 45/7 دقیقه صبح به محل رسیدند و با جمع شدن همه همنوردان و مهمانان و خانواده ها ، توسط سرپرست برنامه، چگونگی اجرای برنامه  اعلام شد.

کوهنوردان به دو دسته در دو مسیر مجزا تقسیم شدند. گروهی به سرپرستی شریف اله سیفی به تعداد 43 نفر جهت کوهپیمایی و گروه دوم به تعداد 42 نفر به سرپرستی خورشید خانم جهت گل گشت، راس ساعت 8 و پس از اجرای حرکات کششی و نرمش صبحگاهی  عازم شدند.

گروه اول پس از عبور از شهرک و باغات از مسیری با شیب ملایم و فضایی گسترده در هوایی بسیار خوب و دل انگیز و آفتابی در مسیر دشتی معروف به چال دشت طی مسیر کرده  و سپس به محل باستانی معروف به مرد پیر در ساعت 45/9 دقیقه رسیدند.دقایقی برای صرف صبحانه سپری شد ، دراین هنگام دو نفر از همنوردان به گروه ملحق شدند و سپس مسیر قله حرکت کردند  و راس ساعت 12 به قله کله سر به ارتفاع 2550 متر که به زبان محلی می باشد رسیدندو به دلیلی نزدیکی به چشمه زرچه خانی به طرف چشمه رفته و مدت نیم ساعت استراحت کرده و برای بازگشت به محل اطراق عازم شدند و از راهی دیگر طی مسیر کردند.

گروه دوم  نیز به سمت امام زاده یوسف حرکت کردند و پس از کوهپیمایی و حرکت در مسیر ساعت 45/10 دقیقه به امام زاده رسیدند و بعد از صرف صبحانه و استراحت ساعت 11/40 حرکت و ساعت 13 به محل اطراق رسیدند.

4 نفر از همنوردان باشگاه پیام نیز ،از مسیر روستای ولیان و صعود به قله گزنه یورد ، به سمت وشته امده بودند  به گروه ملحق شدند و به باغی که پیش بینی شده بود رسیدند.

پس از اینکه همه مهمانان و کوهنوردان به باغ رسیدند  توسط سرپرست برنامه ، نهار آبگوشت از مهمانان پذیرایی شد و پس از صرف نهار و چای راس ساعت 30/15 دوستان به سمت هشتگرد و نظراباد حرکت کردند.

در خاتمه ، از کلیه مهمانان ،پیش کسوتان، همنوردان و خانواده هایشان که دعوت ما را پذیرفتند و در جمعی که متعلق به خودشان بود حضور یافتند سپاسگذارم.

تعداد شرکت کننده در برنامه 85 نفر

سرپرست برنامه و گزارش: شریف الله سیفی

مسئول فنی : ارسطو اقا احمدی

سرقدم: محمد جعفر سیفی

عقب دار: رحیم رحیمی

محیط زیست : حسین اکبری

امداد و نجات : احمد زاده

عکاس : مرتض رکوتا 

نویسنده: روابط عمومی هیئت کوهنوردی ساوجبلاغ - ۱۳٩٤/۸/۱٦

دوره آموزش مقدماتی جهت یابیِ، کار با قطب نما و نقشه خوانی ، در مورخه14 و15 آبان ماه در باشگاه پیام با شرکت 12 نفر از اعضای این باشگاه برگزار شد.

دراین دوره که از 8 صبح روز پنج شنبه 14 آبن ماه در محل خانه کوهنورد شهرستان ساوجبلاغ برگزار گردید، آقای مهدی سهیل فرید مدرس این دوره آموزشی، مباحث و سر فصل های جزوه اموزشی جهت یابی ، کار با قطب نما و نقشه خوانی فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورشی را تدریس کردند.

صبح رروز پنج شنبه، با مباحث جهت یابی سنتی و بدون ابزار شروع وبا بحث مقیاس و نقشه و نقشه توپوگرافی ادامه پیدا کرد و قبل از زمان استراحت ظهر، مبحث یو تی ام به اتمام رسید.

بعد از ظهر پس از استراحت یک ساعته بحث گرا و کار با قطب نما  و تکنیک های استفاده از قطب نما و نقشه در طبیعت ادامه پیدا کرد و اقای سهیل فرید ، مدرس این دوره ، مباحث تئوری را تا ساعت 18 به کاراموزان  تدریس کردند. و با تعیین نقطه یو تی ام ، قرار شد تا فردا صبح ساعت 8 در محل مشخص شده کار اموزان حضور یابند.

صبح روز جمعه ، 15 ابان ماه ، کاراموزان با نقشه خوانی به محل مورد نظر در سیراب هیو ، در شهرستان ساوجبلاغ رفتند و راس ساعت 8 صبح پس از انجام تمرین و گرم کردن وارد کوهستان شدند.

مرور درس های روز قبل ، کالیبره کردن قدم ها در سطوح شیبدار و مسطح، قدم زدن و تبدیل به متر و انجام عملی مباحث دیروز و ارائه جزییات بیشتر درس توسط مدرس و گفتن مطالب تکمیلی در دستور کار قرار گرفت.

قانون انگشت شست ، گرا گیری و استفاده از نقشه و قطب نما توسط کار اموزان در کوهستان انجام شد ، پس از صرف میان وعده ، ساعت 30و12 به سمت پارکینگ محل ورود حرکت کردند. در انجا مدرس، از شرکت کنندگاه آزمون کتبی و عمل موقعیت یابی با یو تی ام گرفتند و40/14 دقیقه برنامه به اتمام رسید.

گزارش  و عکس : بهنام الهی 

نویسنده: روابط عمومی هیئت کوهنوردی ساوجبلاغ - ۱۳٩٤/۸/۱٦

جلسه روز سه شنبه در خانه کوهنورد

طبق برنامه هفتگی اعضای باشگاه پیام عصر سه شنبه ها ، در محل خانه کوهنورد حاضر شدند و در ابتدا اقای سیفی دبیر برگزاری جلسات ،جلسه را اغاز کردند.

سپس خود اقای سیفی گزارشی از برنامه صعود به اسمان کوه که در جمعه انجام شده بود ارائه کردند و پس از ایشان اقای رضاخانی در مورد برنامه ریزی کارگروه ها و هماهنگی بین انها برای تدوین برنامه جاری باشگاه و برنامه کلاس های اموزشی اخر هفته صحبت کردند.

پس از ایشان اقای جلیوری به ارائه گزارشی از کلاس سنگ پیشرفته که در محل پل خواب در هفته قبل برگزار شده بود پرداختند. در این دوره 4 نفر از کوهنوردان باشگاه پیام حضور داشتند.

اقای امین لو در ادامه در مورد کلاس اموزش نقشه خوانی و کار با قطب نما که در اخر هفته قرار بر تشکیل بود صحبت کردند و بعد اقای سادات رسول در مورد کلاس های کمک های اولیه که در هفته اینده قرار برگزاری گذاشته اند اشاراتی داشتند.

در ادامه  اقای شریف الله سیفی اساسنامه پیشنهادی برای راه اندازی  و افتتاح صندوق قرض الحسنه باشگاه را قرائت کردند و در اخر برنامه از اقای حسن پور ، پیشکسوت کوهنوردی به پاس سالها گام برداشتن در کوهستان تقدیر به عمل امد.

 

 

نویسنده: روابط عمومی هیئت کوهنوردی ساوجبلاغ - ۱۳٩٤/۸/۱۱

صبح روز جمعه ساعت 45/6 دقیقه ، 14 نفر از کوهنوردان باشگاه کوهنوردی پیام ساوجبلاغ از پارکینگ روستای شلمزار برنامه صعود به قله اسمان کوه رو آغاز کردند .


گروه به سرپرستی اقای کاظمی ، ساعت 10 صبح به قله رسیدند و پس از استراحت و صرف صبحانه  ساعت 30/12 به پارکینگ رسیدند و برنامه را به اتمام رساندند.

در این برنامه که در هوای بارانی انجام شد و ساعتها در زیر بارش باران  همنوردان گام برداشتند اقای محمد جعفر سیفی به عنوان سرقدم بودند و اقای شریف الله سیفی عقب دار .

آقای رضاخانی مسئول فنی.

نویسنده: روابط عمومی هیئت کوهنوردی ساوجبلاغ - ۱۳٩٤/۸/۱

 

1( سرپرست و راهنما: آقایان پرویز کرمیار و فقیه عبدالهی

2( تعداد شرکت کنندگان 24تن)22تن آقا و 2تن خانم

3( حرکت از محل اداره ورزش و جوانان ساوجبالغ ساعت 5صبح مورخه ی 94/07/23با یک دستگاه میدل باس

4(مسیر حرکت جاده چالوس ،مرزن آباد،کالردشت،کردی چال،جنگل ،نمک آبرود

5( ساعت 8 صلح استراحت و صرف صبحانه در پل زنگوله جاده چالوس

6( ساعت 11صبح پیاده شدن از میدل باس در کردی چال و آماده کردن کوله ها و وسایل الزم و راهنمایی و توضیحات راهنما که از ساکنین محلی بوده حرکت به طرف جنگل

7( پس از گذر از جنگل که بارندگی شب قبل لطافت و زیبایی خاصی به جنگل بخشیده بودبه محلی به نام تاریک دره رسیده که بارش باران شروع شد و همنوردان با وسایل الزم که همراه داشتندنسبت به پوشش خود و کوله ها اقدام و ادامه مسیر دادند.

8( ساعت 13/30در حالیکه باران متوقف شده بودگروه به محلی که چشمه و آبشار زیبایی داشت رسیده و به استراحت و صرف نهار پرداخت.


9( ساعت 14/30گروه به حرکت ادامه داده تا به رودخانه پرآب و خروشانی که با زیبایی خاصی از دل جنگل میگذشت رسید که به گفته ی راهنما از کوههای علم کوه سرچشه میگیردو پل چوبی برروی آن نصب بود که به پل دو راهی لتک معروف بوده رسیده وگروه ادامه مسیر داد.

10( ساعت 18 گروه به محلی به نام لجنی رسیده که به گفته ی راهنما در زمان های گذشته در اینجا قهوه خانه ای بوده که محل استراحت کاروان ها و افراد عبوری به کالردشت و نمک آبرود و حتی طالقان بوده که گروه در این محل چادرها را برپا و مستقر نموده و شب به استراحت پرداختند. شب زیبا و هوای دلنشین بخصوص صدای رودخانه در سکوت شب عظمت و غرش آن بیشتر نمایان بود.

11( صبح جمعه 94/07/24ساعت 5 صبح توسط راهنما بیدار باش اعالم نموده واعضا پس از جمع آوری چادرها ساعت 6 صبح ادامه مسیر دادند.


12( ساعت 9 صبح به محلی به نام هزار چشمه رسیدیم که چشمه ی زیبایی وجودداشت مدتی استراحت کرده و به مسیر ادامه دادیم.

13( گروه ساعت 13/30به نزدیکی نمک آبرود و تله کابین رسیده که بارندگی شدیدی شروع شده به نحوی که ادامه مسیر ممکن نبود و در زیر آالچیق ها مدتی توقف کرده و در حالیکه بارش باران شدید همچنان ادامه داشت با خط 2 تله کابین به طرف پایین حرکت نمود.

14( ساعت 15 بطرف هشتگرد حرکت کرده و با توجه به بارندگی شدید و ترافیک جاده چالوس ساعت 9 شب به هشتگرد رسیده و برنامه پایان یافت.

گزارش : اقبال لطفی

روابط عمومی هیئت کوهنوردی ساوجبلاغ
ادرس:هشتگرد.شهرک ولیعصر.خیابان شهید خرازی -باشگاه میرزا کوچک خان.خانه کوهنورد شهرستان ساوجبلاغ تلفن : 44212350 026 telegram.me/payamclub inestagram.com/payamclubsavoj
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :