گزارش برنامه صعود به قله جارو (2800 متر) 94/1/28

گزارش برنامه صعود به قله جارو (2800 متر) 94/1/28

طبق برنامه ریزی باشگاه کوهنوردی پیام و تغییر برنامه از قله پورا به قله جارو به علت بسته بودن مسیر جاده چالوس به علت طغیان رودخانه، ساعت 6 صبح به سمت شهرستان اشتهارد حرکت نمودیم. ساعت 7.50 به روستای جارو رسیدیم. در قسمت چشمه کوه جارو حرکات کششی توسط یکی از همنوردان انجام شد، سپس در صفی منظم با حضور 32 نفر از همنوردان متشکل از باشگاه کوهنوردی پیام و کوهنوردان نظرآباد به سمت قله ادامه مسیر دادیم. ساعت 10.45 به قله صعود کردیم که در ضمن اولین نفر صعود کننده نوجوانی 11 ساله بود که برای اولین بار به این قله صعود می نمود. بعد از صرف صبحانه از همان مسیر صعود به روستای جارو بازگشتیم و ساعت 13.30 در مبدا حرکت بودیم.سرپرست برنامه و گزارش: عوض امینی

کمک سرپرست: بهرام امین لو

مسئول فنی: شریف الله سیفی

عقب دار : محمود عسگری

عکاس: اقای اقا احمدی

امداد و نجات : محمد جعفر سیفی

افراد شرکت کننده:بهرام امین لو. ارسطو اقا احمدی.مهدی کاظمی.سیفی.بهرام الهی.صابرزاده.میرزاییان.رضا شاکریان.عباس خدادادی. حسین اکبری.خانی.شاکری.احمدی.رجبی.میرزاییان.قربانی.شریف الله سیفی.اسدالله عاشوری.عوض امینی.ابوالفضل امینی.محمود عسگری.حسین فروغی.رادپور.عسگری علی ابادی.بلبلی.قدیر بیگ پور.ولی الله حسن پور.دین محمدی.الیاسی.مسعود آقایی.عوض جوادی. خانم عسگری

 

/ 0 نظر / 13 بازدید