گزارش برنامه صعود به قله ی آسمان کوه 93/11/17

روز 17 بهمن 93 صعود به قله ی آسمان کوه به عنوان برنامه ی جایگزین انجام شد.هدف از این صعود آشنایی اعضای جدید گروه ا با محیط کوهستان و کوهپیمایی بود.

به همراه هشت نفر از همنوردان ساعت شش صبح از هشتگرد به سمت روستای شلمزار حرکت کردیم ، ساعت 6:30 در امتداد مسیر پایکوب شروع به حرکت کرده ، ساعت 8:40 تا 10: 9 صبحانه صرف شد ، ساعت 11 به همراه تمامی نفرات به قله ی آسمان کوه رسیدیم .سپس به سمت دکل حرکت کرده وساعت 14 به چشمه ی آب زندگانی رسیدیم و پایان برنامه ساعت 16 پارکینگ شلمزار بود.

این کوهپیمایی مسئولانه و سازگار با حفظ محیط زیست کوهستان اجرا شد و با پاک سازی زباله هایی که مناظر طبیعی را آلوده بود همراه شد..

سرپرست برنامه: ارسطو آقا احمدی

سر قدم : الناز زیرک و زینب میرزائیان

عقب دار : بهرام امین لو

مسئول فنی : ارسطو آقا احمدی

مسئول محیط زیست این برنامه : ارسطو آقا احمدی

عکاس ها از ارسطو آقا احمدی و سید مرتضی رکوتا

گزارش : الناز زیرکشرکت کنندگان به ترتیب حروف الفبا : ارسطو آقا احمدی ، بهرام امین لو، سید مرتضی رکوتا، الناز زیرک، خانم قربانی ، زینب ، مهدی و حسن میرزائیان

/ 0 نظر / 11 بازدید