'گزارش صعود به شصت ولیان مردان

در تاریخ 94/3/1 راس ساعت 5 صبح از نظرآباد ساعت 5:15 دقیقه صبح ازهشتگرد تعداد 21 نفر از همنوردان بایک دستگاه مینی بوس حرکت کرده و ساعت 6:15 صبح از میدان ولیان که با اضافه شدن 13 نفر به صورت مهمان جمعا 34 نفر به طرف چشمه سوتک ولیان حرکت و با طی نمودن مسیر راه در انتهای مسیر ماشین رو توسط مسئول برنامه برای مدت 5 دقیقه حرکت های کششی انجام شد. و از آن نقطه آقای یونس رضاخانی با تعدادی از هم نوردان که عبارتند از آقایان جوکار، آقا احمدی، امین لو، اکبری، عباسی و رکوتا  و خانم رجبی برای صعود به قلل گزنه یورد، اودل و شاه کرم جدا شده و 27 نفر دیگر مسیر پاکوپ به طرف چشمه سوتک را ادامه دادند. و راس ساعت 8:50 به چشمه رسیده و ساعت 11:5 در منتها الیه یال که به خط الراس منتهی می شود رسیده سپس از قسمت و مسیر یال به قله شصت مردان صعود نمودند و در ساعت 14 بعد از ظهر به محل چشمه بازگشته و با سایر هم نوردان برای مدت 30 دقیقه استراحت و به طرف روستای ولیان حرکت نموده و در ساعت 16 از میدان ولیان به منزل بازگشتند.سرپرست و گزارش برنامه: آقای حسین فروغی

مسئول فنی تیم: آقای شریف اله سیفی

سر قدم: آقای ارسطو آقا احمدی

عقب دار: آقای مهدی کاظمی

مسئول محیط زیست: آقای محمود عسگری

امداد و نجات: آقای آریایی نژاد

عکاس: آقای عوض امینی

نفرات شرکت کننده:

حسین فروغی، شریف اله سیفی، عوض امینی، محمود عسگری، پشنگ پور، بیک پور، محمد آبادی، دین محمدی، رجبی، راخانی، احمدی، کاظمی، امینلو، رکوتا، اکبری، جوکار، آقا احمدی، حسین زاده، خدادادی

و تعداد 13 نفر به صورت مهمان حضور داشتند و جمعا 34 نفر.

 

تاریخ : جمعه 22 خرداد‌ماه سال 13

 

/ 0 نظر / 21 بازدید