تقویم پیش بینی شده 3 ماهه بهار 1394 خورشیدی هیئت کوهنوردی ساوجبلاغ

1

94/1/21

اب زندگانی به

دکل

----

09361663319

خانم شیرزادی

سرپرست

ساوجبلاغ -هیو

09126961893

آقای بیک پور

کمک  سرپرست

2

94/1/28

پورا

3100

09356565395

خانم حیدرزاده

سرپرست

کرج جاده چالوس

09125669881

آقای کاظمی

کمک  سرپرست

3

 

94/2/4

ولیان (گلگشت خانوادگی)

---

09128635833

خانم زیرک

سرپرست

روززمین پاک

ولیان

09365786872

آقای پشنگ پور

کمک  سرپرست

 

4

94/2/11

قله جارو

----

09101809975

آقای امینلو

کمک  سرپرست

به مناسبت هفته شورای-اشتهارد

09126672607

آقای امینی

سرپرست

5

94/2/18

 

ملین دوهاله

3150

09351447943

آقای جلیوری

سرپرست

روستای مهران طالقان

09124248533

آقای محمد جعفرسیفی

کمک  سرپرست

6

 

94/2/25.26

خرس چر

4150

09123769829

آقای رحیمی

سرپرست

طالقان-روستای دیزان

09125619004

آقای فروغی

کمک سرپرست

7

94/3/1

روزتنوع  محیطزیستی

 

09128635833

خانم زیرک

سرپرست

بازدید از

موزه تاریخ طبیعی....

دوبرار

عظیمیه

3150

09126364744

آقای خالقی

کمک  سرپرست

کرج

8

94/3/8

منار

3560

09356565395

خانم حیدرزاده

سرپرست

جاده چالوس

09125652089

آقای عسگری

کمک  سرپرست

9

94/3/13.14.15

سپید قطور - نگارچشمه

4200

09125670496

آقای یونس رضاخانی

سرپرست

طالقان

آزادکوه

4400

09123630360

آقای شریف اله سیفی

سرپرست

ازمسیر وارنگه رود

10

94/3/22

تخت یا تخته

2800

09125983106

آقای محمد آقااحمدی

سرپرست

طالقان –دیزان

09352897983

آقای عاشوری

کمک  سرپرست

11

94/3/29

شاه کرم

3200

09351447943

خانم زارع

سرپرست

ولیان

درفک

2729

09126673243

آقای اریایی نژاد

سرپرست

شمال

 

/ 0 نظر / 5 بازدید